Giỏ hàng

Dự án KfW Yên Bái

Dự án Hoàn thành

Ngân hàng Tái thiết Đức (viết tắt: KfW) là định chế tài chính quốc tế thuộc sở hữu chính phủ của Đức

Sự đóng góp của Đức trong việc củng cố ngành y tế tại Việt Nam nhằm hỗ trợ chính quyền tỉnh giải quyết những thách thức cốt lõi mà hệ thống y tế phải đối mặt: hạn chế cơ hội của người dân, đặc biệt là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, để tiếp cận tối ưu hóa sức khỏe phòng ngừa và chữa bệnh. Do đó, mục tiêu của Chương trình "Tăng cường hệ thống y tế tỉnh" là cải thiện khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, để phân cấp và dịch vụ chất lượng theo định hướng của hệ thống y tế tỉnh tại 5 tỉnh được chọn.

 

Dự án này liên quan đến việc mở rộng hỗ trợ Hợp tác Tài chính hiện có ở ba tỉnh Yên Bái, Phú Yên và Thanh Hóa.

Khoản vay 10 triệu EUR đã được Ngân hàng Phát triển KfW cung cấp với mục đích nói trên ở ba tỉnh này để:

  • Cải thiện cơ sở hạ tầng vật chất của khoảng 20 cơ sở y tế
  • Cải thiện bảo trì thiết bị y tế và quản lý chất thải y tế cho khoảng 8 cơ sở mới tham gia Chương trình

Tên đơn vị sử dụng

:

Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Thời gian thực hiện

:

2017-2019

 

Phạm vi dự án

:

Trang thiết bị, Giá trị Hợp đồng Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng toàn diện sau bảo hành

Tên dự án

:

Tăng cường Hệ thống Y tế tuyến tỉnh 2010 Hợp phần I – Cung cấp Trang thiết bị cho các Bệnh viện & Phòng khám đa khoa

Nguồn vốn dự án

:

 Hợp tác tài chính giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

Tổng giá trị hợp đồng

:

EUR 2,897,130 (tương đương 80,103,493,418 VNĐ)

Số thiết bị Vikomed cung cấp

:

108

 


 

Danh mục tin tức