Giỏ hàng

Chẩn đoán hình ảnh

Eva HF 525 plus/ EVA HF 750
Máy chụp nhũ ảnh ELMA-T3
Tấm nhận ảnh KTS FPD
Titan 2000 Chest Plus
Titan 2000 Dual plus
X-Quang treo trần - Elin T4
X-Quang xách tay ELPO-32 - DK