Giỏ hàng

Infinitt Healtchare Platform (IHP)

Thương hiệu: INFINITT
|
Quốc gia: Hàn Quốc
|

Một nền tảng toàn diện cho ứng dụng và quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp

Bằng cách hỗ trợ API mở cho phép người dùng bên thứ ba được quyền truy cập dữ liệu, IHP giúp thúc đẩy sự phát triển các ứng dụng y tế và tích hợp lợi ích của bên người dùng thứ ba.


Dữ liệu lớn được chia sẻ cuối cùng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân làm trung tâm,
chăm sóc dựa trên dữ liệu và dẫn đến sự tiến bộ
trong phân tích dự đoán và sức khỏe dân số.

Hotline hỗ trợ: tel:02463269097
Hotline tư vấn sản phẩm: 0962061236
Số lượng

Lưu trữ dữ liệu tập trung

  • Tích hợp dữ liệu DICOM và non - DICOM từ các kho lưu trữ khác nhau về chung một server thống nhất

Quản lý dữ liệu hiệu quả

  • Lưu trữ và xóa dữ liệu dựa trên vòng đời của dữ liệu thông qua ILM (Information Life cycle
    Management)

Truy cập dữ liệu thời gian thực (real-life data)

  • Bác sĩ có thể dễ dàng truy cập dữ liệu từ nhiều phòng ban khác nhau thông qua Universal Viewer

Khả năng tương tác cao

  • Tự động định tuyến và tìm nạp trước tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu liền mạch giữa các phòng ban.
  • Hỗ trợ các tình huống khác nhau chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở 

12 tháng kể từ ngày lắp đặt

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫