Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ

Công ty liên doanh y học Việt – Hàn VIKOMED là công ty tiếp nhận công nghệ sản xuất và sản phẩm từ công ty GEMSS Hàn Quốc.

GEMSS là công ty được biết đến:

  • Công ty đầu tiên được cấp bằng sáng chế thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích (ESWL), chiếm lĩnh 70% thị phần tại Hàn Quốc.
  • Thương hiệu đi đầu và lâu đời nhất trong phát triển X quang kỹ thuật số tại Hàn Quốc với thế hệ máy X quang KTS hiện đại nhất thế giới sử dụng tấm nhận phẳng FPD không dây.
  • Công ty có nghiên cứu và triển khai công nghệ C-arm chất lượng hàng đầu tại Hàn Quốc và là đơn vị liên doanh để sản xuất C-arm cho hãng TOSHIBA của Nhật Bản từ tháng 4 năm 2012.

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn được thành lập với mục tiêu: Sản xuất và đưa ra thị trường các thiết bị Y học chất lượng cao. Sản phẩm mà GEMSS chuyển giao cho VIKOMED được cấp chứng chỉ và danh hiệu Quốc tế và tại Hàn Quốc.