Employment information

Ass’t Team Manager / Deadline 20/9/2018

VIKOMED was founded in 2007, as a joint venture in between the government contributed institute Vietnam Laser Technology Center and GEMSS Medical Company –... 

Recruitment: PACS System Engineer – Deadline 08/9/2018

VIKOMED was founded in 2007, as a joint venture in between the government contributed institute Vietnam Laser Technology Center and GEMSS Medical Company –... 

RECRUITMENT: CHIEF ACCOUNTANT

VIKOMED was founded in 2007, as a joint venture in between the government contributed institute Vietnam Laser Technology Center and GEMSS Medical Company –... 

RECRUITMENT: BUSINESS ASSISTANT ( 2-4 experience years)

VIKOMED was founded in 2007, as a joint venture in between the government contributed institute Vietnam Laser Technology Center and GEMSS Medical Company –... 

RECRUITMENT: PACS SYSTEM ENGINEER (02 peoples)

VIKOMED was founded in 2007, as a joint venture in between the government contributed institute Vietnam Laser Technology Center and GEMSS Medical Company –... 

RECRUITMENT PURCHASE EXPORT STAFF

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED.Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và... 

Recruitment interpreters Korean

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED.Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và... 

RECRUITMENT TECHNICAL SERVICE STAFF

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và Công... 

Recruitment R&D Staff

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung... 

RECRUITMENT SPECIALIST SOFTWARE APPLICATION

Tuyển dụng: Chuyên viên ứng dụng phần mềm THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được...