Giải thưởng

Trong những năm qua,Vikomed không những đi đầu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình từ thiện của các tổ chức trong lĩnh vực y học. Đã mang về cho Vikomed những danh hiệu cao quý như: