Dự án Phát triển bệnh viện Tỉnh, vùng giai đoạn II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Nguồn vốn tài trợ: Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA)

Quy mô: 63 mục thiết bị

Địa điểm: Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt