Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Dự án: Xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

       

Địa điểm: Thôn 1 xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn: EDCG

Qui mô: Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái với 500 giường bệnh, gồm: Nhà chính ( Khối khám bệnh, điều trị nội trú, ngoại trú, các khoa Nội tổng hợp, Nội Tim mạch, Thần kinh…Khối nghiệp vụ kỹ thuật; Khối hành chính..  với nhiều trang thiết bị hiện đại

Tổng mức  đầu tư: 52 triệu USD (trong đó vốn ODA là 45 triệu USD, vốn đối ứng là 7 triệu USD).

Khởi công: ngày 28/02/2013.

Thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng: 01/8/2016.