Công Ty Liên Doanh Y học Việt-Hàn

VIKOMED được thành lập trên sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ laser Nacelas thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty thiết bị y tế GEMSS – nhà sản xuất thiết bị chẩn đoán hình ảnh và phần mềm công nghệ thông tin trong y tế hàng đầu Hàn Quốc.

2007: Thành lập Công ty liên doanh Y học Việt – Hàn với nhà máy sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao có diện tích 10.000m2.

2010: Khánh thành nhà máy giai đoạn 1: diện tích 3.500m2

2012: Thành lập Văn phòng Đà Nẵng

2013: Khánh thành nhà máy giai đoạn 2: diện tích 6.500m2; Thành lập Văn phòng Hồ Chí Minh

2014: Thành lập Trung tâm bảo hành Quảng Nam

2015: Thành lập Văn phòng dự án Yên Bái

2016: Thành lập Văn phòng dự án Lâm Đồng