Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư phát triển Java (SL: 01)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và Công... 

Tuyển dụng NV kinh doanh phần mềm y tế (SL: 02)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật service

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (HN, HCM, ĐN) (TUYỂN GẤP THÁNG 8)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng nhân viên ứng dụng phần mềm

Tuyển dụng: Chuyên viên ứng dụng phần mềm THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được... 

Tuyển dụng kỹ sư hệ thống PACS (SL: 02)

Tuyển dụng: Kỹ sư hệ thống PACS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm...