Tuyển dụng

Tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng: KỸ SƯ HỆ THỐNG PACS (SL: 02)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ (HN, HCM, ĐN)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (ViKomed) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

TUYỂN GẤP: KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

TUYỂN GẤP: TRỢ LÝ PHÒNG KINH DOANH (2-4 năm kinh nghiệm)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng: NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM Y TẾ (SL: 02)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng Kỹ sư phát triển Java (SL: 01)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và Công... 

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật service

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và... 

Quy trình tuyển dụng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến những cơ hội làm việc tại Vikomed. Hãy dành một chút thời gian để xem qua Quy trình tuyển dụng nếu... 

Chính sách nhân sự

“Vikomed điểm đến của thành công, nơi bạn phát triển sự nghiệp của mình” Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của một...