Tuyển dụng

TUYỂN GẤP CHUYÊN VIÊN PHÒNG DỰ ÁN / HẠN NỘP 20/9/2018

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (ViKomed) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và Công... 

TUYỂN GẤP KỸ SƯ HỆ THỐNG PACS – Hạn nộp hồ sơ 08/09/2018

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (ViKomed) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và Công... 

TUYỂN GẤP: Nhân viên Sales Executive (HN, HCM, ĐN) Hạn nộp 31/8/18

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (ViKomed) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng: KỸ SƯ HỆ THỐNG PACS (SL: 02)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

TUYỂN GẤP: KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

TUYỂN GẤP: TRỢ LÝ PHÒNG KINH DOANH (2-4 năm kinh nghiệm)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng: NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM Y TẾ (SL: 02)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và... 

Tuyển dụng Kỹ sư phát triển Java (SL: 01)

Công ty Liên doanh Y học Việt – Hàn (VIKOMED) được thành lập vào năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Laser và Công... 

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật service

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và...