Sự kiện

Quan hệ Vikomed – Innobiz vào giai đoạn mới với triển vọng tốt đẹp

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2014, nhận lời mời của Tổng Giám đốc VIKOMED – ông Yang Jae Kwan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp... 

Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 13 tại Bình Dương

Hội nghị khoa học thường niên của Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam đã diễn ra tại Bình Dương kéo từ ngày 17 đến ngày...