Dự án

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Dự án Phát triển bệnh viện Tỉnh, vùng giai đoạn II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh,... 

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Dự án: Xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái         Địa điểm: Thôn 1 xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái tỉnh Yên... 

Dự án Phát triển bệnh viện Tỉnh, vùng giai đoạn II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng Nguồn vốn tài trợ: Cơ quan Hợp tác...