Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Dự án Phát triển bệnh viện Tỉnh, vùng giai đoạn II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Nguồn vốn tài trợ: Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA)

Địa điểm: Nguyễn văn Cừ, phường Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận